Výstavba přetlakové tenisové haly je spolufinancována Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín.