Přátelské tenisové setkání tří regionů

Vedle samotné přípravy nejlepších padesáti tenistů všech mládežnických věkových kategorií chce Krajská tenisová akademie Zlínského kraje předat mezinárodní zkušenosti nejen svým hráčům, ale i trenérům a funkcionářům. V červnu příštího roku za podpory Visegradských fondů proběhne v Uherském Hradišti a Starém Městě Přátelské tenisové setkání tří regionů České republiky, Slovenska a Maďarska.

Od 20. do 22. června 2023 se na tenisových kurtech utkají šestičlenné týmy věkových kategorií U12, U14 a U18 Zlínského kraje, Západoslovenského kraje a maďarské Župy Györ – Moson – Sopron. Souběžně s kláním na kurtech budou probíhat pracovní i přátelská setkání dalších členů mezinárodních delegací.

Organizátorem setkání je Krajská tenisová akademie Zlínského kraje a TK Zlín, partnery potom Západoslovenský tenisový svaz a Atletický klub Györ. Akce je realizovaná za podpory Visegradského fondu a Zlínského kraje

Friendly tennis meeting of three regions

In addition to the preparation of the best fifty tennis players of all youth age categories, the Regional Tennis Academy of the Zlín Region wants to pass on international experience not only to its players, but also to coaches and officials. In June next year, with the support of the Visegrad Funds, a friendly tennis meeting of the three regions of the Czech Republic, Slovakia and Hungary will take place in Uherské Hradiště and the Old Town.

From June 20 to 22, 2023, six-member teams of the U12, U14 and U18 age categories from the Zlín Region, the West Slovak Region and the Hungarian County of Györ – Moson – Sopron will compete on the tennis courts. In parallel with the competition on the courts, there will be work and friendly meetings of other members of the international delegations.

The organizer of the meeting is the Regional Tennis Academy of the Zlín Region and TK Zlín, the partners are the West Slovak Tennis Association and the Györ Athletic Club. The event is supported by the Visegrad Fund and the Zlín Region

This project si supported by (Tento projekt je spolufinancován z prostředků Visegrádského fondu):

Project organizator (Organizátor projektu):

Visegrad Fund

Tenisový klub Zlín z.s. – Krajská tenisová akademie Zlínského kraje

Project partners (Partneři projektu):

Západoslovenský tenisový svaz / web

Győri Atlétikai Club-II. ker. Dózsa / web