Informace pro členy TK Zlín – provoz v pevné hale!

V pondělí dne 3.10.2022 se do společnosti Tenis Vršava s.r.o. dostavil advokát Mgr. M. Jelínek, který byl usnesením KS v Brně dne 23.9.2022 jmenován hmotně právním opatrovníkem společnosti Tenis Vršava s.r.o.

Tato společnost nemá déle než jeden rok jednatele a před očekávanou likvidací, kterou soud z vlastní iniciativy musí nařídit, byl ustanoven opatrovník, který bude za společnost před jmenováním likvidátora jednat.

Další provoz haly závisí na rozhodnutí opatrovníka, který komunikuje na emailové adrese  tenisovahalazlin@email.cz.