Jarní kondiční soustředění Sidonka

Tradičně, nyní v termínu 13. až 17. dubna proběhlo kondiční soustředění na v areálu Pohoda na Sidonii v Bílých Karpatech. „Poprvé se stalo, že jsme naplnili kapacitu a bohužel jsme museli opozdilé zájemce odmítnout,“ přiznal na úvod šéftrenér zlínského tenisového klubu Tomáš Macharáček. „Jsme rádi, že se tato akce stala tolik oblíbenou o můžeme pokračovat opět na podzim. Letos jsme poctivě fotili, tak obrázky řeknou víc než dlouhý text. Poděkování patří všem zúčastněným trenérům a všem hráčům za perfektní průběh akce,“ dodal Tomáš Macharáček.