Mimořádná členská schůze Tenisového klubu Zlín, z.s.

Vážení členové Tenisového klubu Zlín,

dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou členskou schůzi Tenisového klubu Zlín, z.s., která se uskuteční v pondělí 15. 7. v 16:00 v areálu TK Zlín na Vršavě.

Jediným bodem programu bude schválení odprodeje zbytného majetku ve vlastnictví Tenisového klubu Zlín, z.s. (sítě, lavičky, vybavení budov atd.), který v souvislosti s převodem areálu ze Sportovních klubů Zlín na Statutární město Zlín potřebujeme provést a k němuž je v souladu se Stanovami TK Zlín zapotřebí souhlas členské základny.

Pozvánky na schůzi byly rozeslány také e-mailem, v němž najdete kontakt k zaslání zpětné vazby, zda se této schůze zúčastníte, abychom měli představu o usnášeníschopnosti. Děkujeme.

Související dokumenty: