PF 2024

Přejeme všem členům, partnerům, příznivcům a podporovatelům hodně úspěchů, štěstí a spokojenosti a pevné zdraví do nového roku 2024!