Pozvánka na členskou schůzi Tenisového klubu Zlín, z.s.

Vážení členové Tenisového klubu Zlín, z.s., dovoluji si vás pozvat na Členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 15. října 2022 v 9:00 v tenisovém areálu TK Zlín na Vršavě (Sokolská 5369, Zlín).

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Jan Macharáček, předseda výboru TK Zlín, z.s.

Program a jednací řád.