Pozvánka na náhradní členskou schůzi Tenisového klubu Zlín, z.s.

Vážení členové Tenisového klubu Zlín, z.s., dovoluji si vás pozvat na náhradní Členskou schůzi Tenisového klubu Zlín, z.s., která se uskuteční v úterý 8. listopadu 2022 v 18.00 v v restauraci u Dvou slunečnic (Sokolská 5147, Zlín 760 01).

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Jan Macharáček, předseda výboru TK Zlín, z.s.

Program a jednací řád.