Rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové zdi jsou dokončeny

Již od druhé poloviny roku zlínský tenisový klub, jeho členové a zejména mladí začínající hráči a hráčky mohou opět naplno využívat zrekonstruované dvorce pro minitenis a také odrazovou zeď.

„Je to skvělá informace, protože na obou stavbách se projevil zub času a staly se nevyhovujícími,“ poznamenal předseda TK Zlín Jan Macharáček.

S rekonstrukcí se v areálu ve Zlíně na Vršavě započalo na začátku roku a vše proběhlo ve dvou etapách. Jako první se do konce května postavila nová odrazová zeď, na konci července byly předány dvorce pro minitenis. „Horní část s rekonstrukcí prokoukla, naše sportoviště jsou maximálně bezpečná. Také mladé hráče jejich tenisové začátky v novém krásném prostředí mnohem více baví a dál se tenisově posouvají,“ má radost Macharáček.

Rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové zdi v areálu tenisového klubu byla podpořena investiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje a statutárního města Zlína. „Bez podpory města a kraje bychom takové akce, pro nás zásadní, těžko sami zvládli. Za to jim patří velký dík,“ dodal Jan Macharáček.

Zlínský kraj
Město Zlín

Jaké práce byly při rekonstrukci provedeny?

+ Demolice a odstranění staré odrazové zdi, odstranění nezpůsobilého povrchu minitenisových dvorců (havarijní stav)

+ Odtěžení zeminy do hloubky 70 cm

+ Základová patka pro odrazovou stěnu

+ Bednění odrazové stěny, armování, následná betonáž

+ Oddrenážování celé plochy, s napojením na kanalizaci

+ Navezení podkladních vrstev, makadam, výška 50 cm, hutnění

+ Asfaltobetonový povrch tloušťky 10 cm

+ Realizace finálního povrch CURTSOUL COMFORT, kategorie 3 (střední rychlost)